Công an vào cuộc tài xế chống đối cảnh sát giao thông

Tài xế chống đối lực lượng cảnh sát giao thông (áo đen) tại trụ sở. Ảnh: V.H.
Tài xế chống đối lực lượng cảnh sát giao thông (áo đen) tại trụ sở. Ảnh: V.H.
Tài xế chống đối lực lượng cảnh sát giao thông (áo đen) tại trụ sở. Ảnh: V.H.
Lên top