Công an vào cuộc điều tra vụ “thỉnh vong báo oán” tại Ba Vàng

Hoạt động gọi vong tại chùa Ba Vàng diễn ra nhiều năm qua. Ảnh: Lao Động
Hoạt động gọi vong tại chùa Ba Vàng diễn ra nhiều năm qua. Ảnh: Lao Động
Hoạt động gọi vong tại chùa Ba Vàng diễn ra nhiều năm qua. Ảnh: Lao Động
Lên top