Công an TPHCM tìm hiểu hoạt động từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh ở Hải Lăng

Người đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh (bìa phải ảnh) trong lần trao 1 tỉ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị dịp cuối tháng 5.2021. Ảnh: MT.
Người đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh (bìa phải ảnh) trong lần trao 1 tỉ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị dịp cuối tháng 5.2021. Ảnh: MT.
Người đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh (bìa phải ảnh) trong lần trao 1 tỉ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị dịp cuối tháng 5.2021. Ảnh: MT.
Lên top