Công an TPHCM sẵn sàn phương án cấp thẻ căn cước có gắn chip từ 1.1.2021

Công an TPHCM gặp gỡ báo chí cuối năm. Ảnh: Huân Cao
Công an TPHCM gặp gỡ báo chí cuối năm. Ảnh: Huân Cao
Công an TPHCM gặp gỡ báo chí cuối năm. Ảnh: Huân Cao
Lên top