Công an TPHCM nói về việc tái lập các chốt kiểm soát di biến động dân cư

Công an TPHCM chưa có phương án lập lại chốt kiểm soát di biến động dân cư. Ảnh: PV
Công an TPHCM chưa có phương án lập lại chốt kiểm soát di biến động dân cư. Ảnh: PV
Công an TPHCM chưa có phương án lập lại chốt kiểm soát di biến động dân cư. Ảnh: PV
Lên top