Công an tỉnh thụ lý vụ Loan Cá bảo kê do Trưởng Công an huyện xin nghỉ hưu

Khu vực trước cổng Công ty Changshin là địa bàn hoạt động bảo kê trong thời gian dài của băng nhóm Loan "Cá". Ảnh: Minh Châu
Khu vực trước cổng Công ty Changshin là địa bàn hoạt động bảo kê trong thời gian dài của băng nhóm Loan "Cá". Ảnh: Minh Châu
Khu vực trước cổng Công ty Changshin là địa bàn hoạt động bảo kê trong thời gian dài của băng nhóm Loan "Cá". Ảnh: Minh Châu
Lên top