Công an thụ lý hồ sơ, lấy thông tin cô giáo dạy nhạc bị tát ở Đà Nẵng

Công an quận Hải Châu Đà Nẵng đã lấy thông tin của cô giáo bị phụ huynh tát tại cuộc họp ngày 12.12 vừa qua
Công an quận Hải Châu Đà Nẵng đã lấy thông tin của cô giáo bị phụ huynh tát tại cuộc họp ngày 12.12 vừa qua
Công an quận Hải Châu Đà Nẵng đã lấy thông tin của cô giáo bị phụ huynh tát tại cuộc họp ngày 12.12 vừa qua
Lên top