Công an thông tin bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Kiểm sát

Công an quận 1 khám xét căn nhà mà ông Nam và ông Tùng xâm phạm bất hợp pháp
Công an quận 1 khám xét căn nhà mà ông Nam và ông Tùng xâm phạm bất hợp pháp
Công an quận 1 khám xét căn nhà mà ông Nam và ông Tùng xâm phạm bất hợp pháp
Lên top