Công an Thái Bình thông tin vụ cô gái bị đầu độc bằng trà sữa

Lại Thị Kiều Trang đã dùng trà sữa bơm chất xyanua để đầu độc chị họ vì phải lòng anh rể
Lại Thị Kiều Trang đã dùng trà sữa bơm chất xyanua để đầu độc chị họ vì phải lòng anh rể
Lại Thị Kiều Trang đã dùng trà sữa bơm chất xyanua để đầu độc chị họ vì phải lòng anh rể
Lên top