Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng 4 ngày phá 2 vụ mua bán ma tuý

UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng khen thưởng Công an quận Hải Châu vì thánh tích 4 ngày phá 2 vụ mua bán ma tuý. Ảnh: TH
UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng khen thưởng Công an quận Hải Châu vì thánh tích 4 ngày phá 2 vụ mua bán ma tuý. Ảnh: TH
UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng khen thưởng Công an quận Hải Châu vì thánh tích 4 ngày phá 2 vụ mua bán ma tuý. Ảnh: TH
Lên top