Công an phá đường dây chuyên đưa người vượt biên qua Trung Quốc

Liễu - một trong những người trong nhóm đối tượng đưa người trốn đi nước ngoài. Ảnh: LX
Liễu - một trong những người trong nhóm đối tượng đưa người trốn đi nước ngoài. Ảnh: LX
Liễu - một trong những người trong nhóm đối tượng đưa người trốn đi nước ngoài. Ảnh: LX
Lên top