Công an nói chủ vườn lan đột biến ở Hà Nội không bỏ trốn

Những cây lan đột biến này trong vườn Thanh Hà được các bên giao dịch lên tới tiền tỉ. Ảnh: H.Trung.
Những cây lan đột biến này trong vườn Thanh Hà được các bên giao dịch lên tới tiền tỉ. Ảnh: H.Trung.
Những cây lan đột biến này trong vườn Thanh Hà được các bên giao dịch lên tới tiền tỉ. Ảnh: H.Trung.
Lên top