Công an nổ súng truy bắt “cát tặc”

Chiếc sà lan bị công an bắt giữ.
Chiếc sà lan bị công an bắt giữ.
Chiếc sà lan bị công an bắt giữ.
Lên top