Nghệ An: Bắt hơn 2,5 tấn pháo nổ trước Tết

Công an Nghệ An bắt hơn 2,5 tấn pháo trước Tết

Đại tá Nguyễn Khắc Thuyết - Phó giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại hội nghị
Đại tá Nguyễn Khắc Thuyết - Phó giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại hội nghị
Đại tá Nguyễn Khắc Thuyết - Phó giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại hội nghị
Lên top