Công an Nam Định, Thái Bình bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên trộm cướp

Nhóm thanh, thiếu niên trộm cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Nam Định
Nhóm thanh, thiếu niên trộm cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Nam Định
Nhóm thanh, thiếu niên trộm cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Nam Định
Lên top