Công an mời người mạo danh nhà báo lăng mạ cảnh sát lên làm việc

Người phụ nữ lăng mạ cảnh sát. Ảnh chụp từ video.
Người phụ nữ lăng mạ cảnh sát. Ảnh chụp từ video.
Người phụ nữ lăng mạ cảnh sát. Ảnh chụp từ video.
Lên top