Công an mật phục, xử lý các quái xế điều khiển xe “độ”

Cơ quan chức năng tháo gỡ, tịch thu những bộ phận được lắp đặt không đúng thiết kế trên các xe môtô "độ". Ảnh: CA cung cấp
Cơ quan chức năng tháo gỡ, tịch thu những bộ phận được lắp đặt không đúng thiết kế trên các xe môtô "độ". Ảnh: CA cung cấp
Cơ quan chức năng tháo gỡ, tịch thu những bộ phận được lắp đặt không đúng thiết kế trên các xe môtô "độ". Ảnh: CA cung cấp
Lên top