Công an làm việc với 3 bảo vệ đánh vỡ đầu công nhân ở Bình Dương

Một công nhân ở Bình Dương bị nhóm bảo vệ đánh vỡ đầu. Ảnh cắt từ video người dân cung cấp
Một công nhân ở Bình Dương bị nhóm bảo vệ đánh vỡ đầu. Ảnh cắt từ video người dân cung cấp
Một công nhân ở Bình Dương bị nhóm bảo vệ đánh vỡ đầu. Ảnh cắt từ video người dân cung cấp
Lên top