Công an khám xét nhà nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị Đà Nẵng