Công an khám xét hai văn phòng của địa ốc Alibaba tại Đồng Nai

Địa ốc Alibaba hoạt động mạnh tại tỉnh Đồng Nai_Ảnh: CTV
Địa ốc Alibaba hoạt động mạnh tại tỉnh Đồng Nai_Ảnh: CTV
Địa ốc Alibaba hoạt động mạnh tại tỉnh Đồng Nai_Ảnh: CTV
Lên top