Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile

Công an đang khám xét cửa hàng Nhật Cường Mobile, địa chỉ 33 Lý Quốc Sư.
Công an đang khám xét cửa hàng Nhật Cường Mobile, địa chỉ 33 Lý Quốc Sư.
Công an đang khám xét cửa hàng Nhật Cường Mobile, địa chỉ 33 Lý Quốc Sư.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top