Công an Hải Phòng triệt phá đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ

Các đối tượng Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Quỳnh. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng
Các đối tượng Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Quỳnh. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng
Các đối tượng Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Quỳnh. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng
Lên top