Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công an Hải Phòng thông tin chính thức việc bắt đối tượng cầm đầu sản xuất Vinaca ung thư