Công an Hải Phòng phá ổ nhóm mua bán, sử dụng trái phép ma tuý

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh Công an thành phố Hải Phòng
Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh Công an thành phố Hải Phòng
Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh Công an thành phố Hải Phòng
Lên top