Công an Hải Dương thông tin vụ nhóm đối tượng đòi nợ bằng chất nổ

Do mâu thuẫn trong việc vay nợ, đêm 27.1 các đối tượng cho vay đã đem chất nổ đến gây nổ nhà con nợ khiến dư luận bức xúc. Ảnh: HN.
Do mâu thuẫn trong việc vay nợ, đêm 27.1 các đối tượng cho vay đã đem chất nổ đến gây nổ nhà con nợ khiến dư luận bức xúc. Ảnh: HN.
Do mâu thuẫn trong việc vay nợ, đêm 27.1 các đối tượng cho vay đã đem chất nổ đến gây nổ nhà con nợ khiến dư luận bức xúc. Ảnh: HN.
Lên top