Công an Hà Tĩnh ngăn chặn nạn bẫy chim trời

Công an Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tiêu hủy cò giả dùng để đánh bẫy chim trời. Ảnh: CA.
Công an Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tiêu hủy cò giả dùng để đánh bẫy chim trời. Ảnh: CA.
Công an Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tiêu hủy cò giả dùng để đánh bẫy chim trời. Ảnh: CA.
Lên top