Công an Hà Nội xử lý nghiêm việc không tuân thủ phòng dịch COVID-19

Các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: Tùng Giang.
Các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: Tùng Giang.
Các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top