Công an Hà Nội vào cuộc điều tra vụ gian lận bầu cử ở xã Tráng Việt

Cử tri xã Tráng Việt, huyện Mê Linh đi bỏ phiếu bầu cử lại vào ngày 6.6 vừa qua. Ảnh TV
Cử tri xã Tráng Việt, huyện Mê Linh đi bỏ phiếu bầu cử lại vào ngày 6.6 vừa qua. Ảnh TV
Cử tri xã Tráng Việt, huyện Mê Linh đi bỏ phiếu bầu cử lại vào ngày 6.6 vừa qua. Ảnh TV
Lên top