Công an Hà Nội vạch trần hình thức kinh doanh, giao dịch sàn Forex

Công an Hà Nội khuyến cáo mọi hình thức tổ chức, kinh doanh trên sàn giao dịch Forex là vi phạm pháp luật. Ảnh: CAHN
Công an Hà Nội khuyến cáo mọi hình thức tổ chức, kinh doanh trên sàn giao dịch Forex là vi phạm pháp luật. Ảnh: CAHN
Công an Hà Nội khuyến cáo mọi hình thức tổ chức, kinh doanh trên sàn giao dịch Forex là vi phạm pháp luật. Ảnh: CAHN
Lên top