Công an Hà Nội truy bắt bị cáo bỏ trốn trước giờ xét xử

Tòa án Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) - nơi bị cáo bỏ trốn trước giờ xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Tòa án Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) - nơi bị cáo bỏ trốn trước giờ xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Tòa án Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) - nơi bị cáo bỏ trốn trước giờ xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Lên top