Công an Hà Nội thông tin việc người phụ nữ cắn tay công an

Hình ảnh người phụ nữ bị khống chế sau khi có hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: Công an Hà Nội.
Hình ảnh người phụ nữ bị khống chế sau khi có hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: Công an Hà Nội.
Hình ảnh người phụ nữ bị khống chế sau khi có hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: Công an Hà Nội.
Lên top