Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm vụ phóng viên bị đánh khi tác nghiệp