Công an Hà Nội rà soát, quy trách nhiệm nếu để người nhập cảnh trái phép

Những người nhập cảnh trái phép, lưu trú bất hợp pháp tại địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội bị phát hiện. Ảnh: H.Trung.
Những người nhập cảnh trái phép, lưu trú bất hợp pháp tại địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội bị phát hiện. Ảnh: H.Trung.
Những người nhập cảnh trái phép, lưu trú bất hợp pháp tại địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội bị phát hiện. Ảnh: H.Trung.
Lên top