Công an Hà Nội: Không có chuyện can thiệp làm căn cước công dân gắn chíp "số đẹp"

Hà Nội đang là địa phương dẫn đầu về cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Hà Nội đang là địa phương dẫn đầu về cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Hà Nội đang là địa phương dẫn đầu về cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Lên top