Công an Đồng Nai triệt phá đường dây cung cấp 1 triệu lít xăng giả/ngày

Tàu được dùng để vận chuyển xăng, dầu. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tàu được dùng để vận chuyển xăng, dầu. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tàu được dùng để vận chuyển xăng, dầu. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top