Công an Đồng Nai phát hiện 3.000 kg chất thải công nghiệp đổ ra môi trường

Lực lượng chức khai quật tại một số vị trí phát hiện đổ, chôn lấp chất thải công nghiệp. Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng chức khai quật tại một số vị trí phát hiện đổ, chôn lấp chất thải công nghiệp. Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng chức khai quật tại một số vị trí phát hiện đổ, chôn lấp chất thải công nghiệp. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top