Công an điều tra vụ vợ chồng giáo viên nợ như "Chúa Chổm"

Vợ chồng bà Nga nợ tiền ông Dư Văn Ngọc nhưng không trả đúng hẹn.
Vợ chồng bà Nga nợ tiền ông Dư Văn Ngọc nhưng không trả đúng hẹn.
Vợ chồng bà Nga nợ tiền ông Dư Văn Ngọc nhưng không trả đúng hẹn.
Lên top