Công an điều tra vụ nguyên Chủ tịch huyện “tậu” gỗ phi pháp xây biệt phủ

Ông Quang sử dụng 84,81m3 gỗ bất minh để xây nhà.
Ông Quang sử dụng 84,81m3 gỗ bất minh để xây nhà.