Công an điều tra theo đơn tố cáo phá rừng ở Bình Phước

Tháng 10.2018, ông Trần Đức Lý đã tố cáo vụ phá rừng tại Tiểu khu 363. Ảnh: H.H
Tháng 10.2018, ông Trần Đức Lý đã tố cáo vụ phá rừng tại Tiểu khu 363. Ảnh: H.H
Tháng 10.2018, ông Trần Đức Lý đã tố cáo vụ phá rừng tại Tiểu khu 363. Ảnh: H.H
Lên top