Công an điều tra sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang

Công an điều tra sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang. Ảnh: TC
Công an điều tra sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang. Ảnh: TC
Công an điều tra sai phạm tại dự án BT sân bay Nha Trang. Ảnh: TC
Lên top