Công an Điện Biên 12 giờ phá 2 chuyên án lớn, thu 83 bánh heroin

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng giữa), Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp hỏi cung đối tượng Lầu A Di. Ảnh: Công an Điện Biên cung cấp
Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng giữa), Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp hỏi cung đối tượng Lầu A Di. Ảnh: Công an Điện Biên cung cấp
Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng giữa), Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp hỏi cung đối tượng Lầu A Di. Ảnh: Công an Điện Biên cung cấp
Lên top