Công an đề nghị xem xét tư cách luật sư đối với ông Nguyễn Hữu Linh

Bị can Nguyễn Hữu Linh bị đề nghị xem xét tư cách luật sư.
Bị can Nguyễn Hữu Linh bị đề nghị xem xét tư cách luật sư.
Bị can Nguyễn Hữu Linh bị đề nghị xem xét tư cách luật sư.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top