Công an đề nghị giám định điều tra vụ trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Công an điều tra trạm cân Khánh Hòa có hay không hành vi bảo kê xe quá tải. Ảnh: Thu Cúc
Công an điều tra trạm cân Khánh Hòa có hay không hành vi bảo kê xe quá tải. Ảnh: Thu Cúc
Công an điều tra trạm cân Khánh Hòa có hay không hành vi bảo kê xe quá tải. Ảnh: Thu Cúc
Lên top