Công an Đắk Lắk điều tra thông tin giáo viên “chi tiền” mới ký hợp đồng

Nhiều giáo viên tố phải chi tiền mới được ký hợp đồng biên chế.
Nhiều giáo viên tố phải chi tiền mới được ký hợp đồng biên chế.
Nhiều giáo viên tố phải chi tiền mới được ký hợp đồng biên chế.
Lên top