Công an Đắk Lắk công khai xin lỗi người bị oan sai

Lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk xin lỗi đối với ông Nguyễn Lâm Sáu vì để xảy ra oan sai trước đó.
Lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk xin lỗi đối với ông Nguyễn Lâm Sáu vì để xảy ra oan sai trước đó.
Lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk xin lỗi đối với ông Nguyễn Lâm Sáu vì để xảy ra oan sai trước đó.
Lên top