Công an Đà Nẵng xác minh đối tượng đăng kết quả COVID-19 giả lên mạng

Công an Đà Nẵng truy tìm kẻ đăng kết quả COVID-19 giả lên mạng. Ảnh: Nam Giap
Công an Đà Nẵng truy tìm kẻ đăng kết quả COVID-19 giả lên mạng. Ảnh: Nam Giap
Công an Đà Nẵng truy tìm kẻ đăng kết quả COVID-19 giả lên mạng. Ảnh: Nam Giap

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top