Công an Đà Nẵng nổ súng bắn chỉ thiên trấn áp tội phạm

Trinh sát nổ súng chỉ thiên trấn áp tội phạm.
Trinh sát nổ súng chỉ thiên trấn áp tội phạm.
Trinh sát nổ súng chỉ thiên trấn áp tội phạm.
Lên top