Công an cảnh báo thủ đoạn dàn cảnh hỏi đường để trộm xe máy ở Bình Dương

Công an cảnh báo thủ đoạn dàn cảnh hỏi đường trộm xe máy. Ảnh: Đình Trọng
Công an cảnh báo thủ đoạn dàn cảnh hỏi đường trộm xe máy. Ảnh: Đình Trọng
Công an cảnh báo thủ đoạn dàn cảnh hỏi đường trộm xe máy. Ảnh: Đình Trọng
Lên top