Công an cảnh báo dấu hiệu lừa đảo qua giao dịch mua bán Lan “đột biến gene"

Công an tỉnh Bình Phước vừa phát đi cảnh báo về dấu hiệu lừa đảo qua mua bán lan đột biến gene. Ảnh: Đình Trọng
Công an tỉnh Bình Phước vừa phát đi cảnh báo về dấu hiệu lừa đảo qua mua bán lan đột biến gene. Ảnh: Đình Trọng
Công an tỉnh Bình Phước vừa phát đi cảnh báo về dấu hiệu lừa đảo qua mua bán lan đột biến gene. Ảnh: Đình Trọng
Lên top