Công an cam kết xử nghiêm vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Cán bộ Công an huyện Ân Thi làm việc với em Y. Ảnh: CAHY.
Cán bộ Công an huyện Ân Thi làm việc với em Y. Ảnh: CAHY.
Cán bộ Công an huyện Ân Thi làm việc với em Y. Ảnh: CAHY.
Lên top